Roku 828 je na území dnešního Slovenska, v Nitře, vybudována “první křesťanská církev” a právě někde v těchto letech dle historika Davida Brian Barretta probíhá evangelizace na území dnešních Čech.