Mojmír I. je nám znám jako historicky první moravský vládce z dynastije Mojmírovců, který byl vládcem Velké Moravy, jíž předcházela tzv.Sámova říše. Některé prameny nám uvádějí, že roku 822 přijal Mojmír I. křesťanství. Jeho víra (věřme, že nešlo jen o politické chování) jej obrátila natolik, že podporoval misie latinských kněží vysílaných na Moravu z Pasova. A později, údajně v roce 831 byl spolu „se všemi Moravany“ pokřtěn Reginharem, který byl biskupem právě ze zmiňovaného Pasova. Jedná se tak o podporu misijní činnosti na vlastní uzemí.

Zajímavé je, že je nám často prezentováno, že to byli Cyril (Konstantin) a Metoděj, kteří přicházejí “evangelizovat české a moravské pohany”, ale to se děje až v roce 863 a to na pozvání knížete Rastislava, což byl Mojmírův synovec. Celá Morava, jak to vypadá, byla již od roku 831 dávno věřící, když k nám v roce 863 Cyril a Metoděj přišli. Spíše se jedná o to, že k nám donesli křesťanství ve slovanském jazyce, které vytlačilo římskokatolicismus s jejich germánskými kněžími a latinskou mší, které lidé nerozumněli.