V roce 1732 byl David Nitschman (1676-1758), tesař původem z Moravy, společně s Leonardem Doberem jedním ze dvou prvních misionářů obnovené Jednoty bratrské (Herrnhut – Ochranovští), kteří podnikli spolu misijní cestu do Západní Indie. David Nitschmann a Leonard Dober byli vylosováni, protože tenkrát hledali Boží vůli losem. Byli tedy vysláni do Karibiku (West Indies – Západní Indie) na Panenské ostrovy na ostrov svatého Tomáše. Když Moravští zjistili, že z 29 misionářů jich 22 zemřelo v prvním roce služby na různé tropické choroby, okamžitě se za každého zemřelého hlásili další dva v duchu vydat se Bohu a zemřít sám sobě.