Jdu jako misionář...

„Jdu jako misionář, ale ne abych se řídil zdravým rozumem, ale abych poslouchal Kristův příkaz:‚ Jděte do celého světa a kažte. ‘ Ten, kdo řekl „kažte“, řekl také: „Jděte“, a to, co Kristus spojil, ať člověk nerozlučuje. – James Gilmour adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Celá moje touha...

„Celá moje touha byla obrácení pohanů … Prohlašuji, že teď umírám, ale ani za celý svět bych celý svůj život nestrávil jinak .“ – David Brainerd adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Dnes ráno v devět...

„Dnes ráno asi v devět jsem se stáhl do lesa k modlitbě. Byl jsem v takové úzkosti, že když jsem vstal z kolen, cítil jsem se extrémně slabý a přemožený … Nezajímalo mě, jak nebo kde žiji, nebo jakými útrapami jsem prošel, zajímalo mne jen abych mohl získat duše províce

Tady jsem, pošli mě...

„Tady jsem, pošli mě; pošli mě na konec země; pošli mě na drsné, divoké pohany pouště; pošli mě ze všeho, čemu se říká útěcha na zemi; pošli mě dokonce i k samotné smrti, pokud to bude k Tvé službě a k šíření Tvého království. “ – David Brainerd adminAdministrace webuvíce

Nikdy nelituj misionáře, ale záviď jim...

“Nikdy nelituj misionáře; záviď jim. Jsou tam, kde je skutečná akce – kde se sbíhají život a smrt, hřích a milost, nebe a peklo. “ – Robert C. Shannon adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce