Za nejstarší křesťanskou stavbu v Čechách je považován kostelík svatého Klimenta na Levém Hradci umístěném nad dolním tokem Vltavy poblíž Roztok. O základech rotundy, která se nachází pod podlahou barokního kostela z roku 1940 je známo, že byla založena knížetem Bořivojem, který panoval v letech 852-890, tedy pravděpodobně byla vystavena před jeho odchodem na Pražský hrad a datum výstavby se uvádí rok 844, nikoliv rok 880 či 884 jak se občas mylně uvádí, protože v té době již Bořivoj panoval na Pražském hradě. Pokud tedy kníže Bořivoj nechal vystavět křesťanský kostelík, mluvíme zde o existenci velmi aktivní křesťanské víry na území Čech dávno před rokem 844. V historických análech se velmi často mluví o “christanizaci” pohanských Čech, ale ve skutečnosti šlo většinou pravděpodobně o pouhé získání římsko-katolického (Francko-katolického) vlivu nad naším již křesťanským uzemím.