Síla světla při misijích

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Nebezpečí a ochrana na misijích

„Hospodin je můj podíl, mé dědictví, můj hrad, moje skála, moje světlo, moje spasení, můj strážce, můj ochránce; jiných ochránců nemám.“ — Jan Amos Komenský adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Můj domov, moje misijní pole

“Mám jen jednu vášeň – je to On, je to On sám. Svět je misijní pole a pole je svět; a od nynějška bude tato země mým domovem, kde mohu být nejvíce využíván k získávání duší pro Krista. “ – Hrabě Zinzendorf adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce

Volá, ale odpovíme? Jak poslechnout povolání.

“Věřím, že v každé generaci Bůh povolal dostatek mužů a žen k evangelizaci všech dosud nedotčených kmenů Země.” Není to Bůh, kdo nevolá, ale člověk, který neodpoví.“ – Isobel Kuhn adminAdministrace webu www.ceskemisie.czvíce