www.ceskemisie.cz Bělehrad Lockdown otevřená církev

Srbský Covid-19 LOCKDOWN přišel dříve, již v březnu, ještě než se objevil v ČR. Nad městem létali policejní vrtulníky, na ulicích byla policie i armáda a zákaz vycházení byl od večera do rána, přes víkend se nesmělo ven vůbec. Později se striktní míry uvolnily, ale většina církví v Srbsku, i těch protestantských, zůstala zavřená.
My jsme však církev zavírat nechtěli (ani nemuseli), jednak protože jsme co do počtu relativně malí a nepřevyšujeme žádné limity pro shromažďování. Jsme tak jedna z mála církví, která nedělá bohoslužby online, ale naživo. Díky Bohu za ZOOM a další vymoženosti internetu, ale Tělo Kristovo je o lidech, tváří v tvář.

Všichni si tohle uvědomujeme a cítíme potřebu se shromažďovat (církev = EKKLESIA – shromáždění) tím více, čím více vidíme, že se blíží den Kristův.

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Židům 10:25)

Modlíme se i my za vás, stejně tak jako vy za nás. Za bratry a sestry v Čechách, aby se křesťané mohli svobodně setkávat nejen tady, ale i u vás. Tím se dostáváme k jedné velmi důležité věci, na kterou misionáři nesmí zapomínat, na svou církev, která je vyslala.
Na svou zemi, ze které pocházejí.
Na své lidi, kteří se za ně modlí.

Sdílejte